Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om Land4biomass

Potential och styrmedel för att mobilisera jordbruksbaserad biomassa för det fossilfria samhället utan konflikt med livsmedelssäkerhet och miljömål

Sverige har satt ambitiösa mål inom sitt klimatarbete för att uppnå ett fossilfritt samhälle år 2045. För att nå målet behövs en omställning till fossilfri energi, såsom biogas och andra biodrivmedel. Inom EU och Sverige finns idag ett antal politiska mål med utgångspunkten i att en biobaserad ekonomi kan vara en av drivkrafterna för att lösa klimatutmaningen.

Enligt den svenska klimatstrategin är en hållbar produktion av biomassa från jordbrukssektorn en av de stora möjligheterna för att nå ett fossilfritt samhälle. Det saknas dock kunskap om

  1. vilka socio-ekonomiska faktorer som begränsar ökad användning av skörderester som halm, odling av energigrödor, intensifiering av vallodling, och utnyttjandet av nedlagd jordbruksmark för bioenergiändamål;
  2. hur detta påverkar den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster både på lokal och landskapsnivå; samt
  3. vilka styrmedel behövs för att öka produktion av jordbruksbaserad biomassa utan att konkurrera med livsmedelproduktion och motverka miljömålen och jordbrukets hållbarhet.

Projektet syftar till att besvara dessa frågor för några kontrasterande produktionsområden i Sverige. Vi utvecklar scenarier för efterfrågan på biobaserade råvaror och jordbrukspolicy, som vi analyserar i en existerande agent-baserade ekonomisk modell för att uppskatta framtida förändringar i markanvändning, produktion, strukturförändring och lantbrukares ekonomi. Vi värderar resultaten tillsammans med lantbrukare, industri och myndigheter.

Insamling av data från fältstudier och fjärranalys kombineras med befintlig kunskap, och uppskattning av ekosystemtjänster för att förutsäga produktion under olika scenarier med nya styrmedel. Genom denna tvärvetenskapliga ansats och focus på samverkan kommer vi att leverera underlag för hållbar produktion av biobaserade råvaror på Europeisk, nationell och regional nivå.

Land4biomass finansieras av Formas.

 

Formas logotyp.