Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om Farm2Forest

Effekter av framtidens reformer av EU:s jordbrukspolitik på biologisk mångfald och ekosystemtjänster i skogsbygder.

Jordbruket i skogsbygden bidrar till ett rikt odlingslandskap som gynnar både biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Denna typ av jordbruksbygd är dock beroende av ekonomiskt stöd från EUs gemensamma jordbrukspolitik (CAP).

Det råder stor osäkerhet kring hur en CAP reform efter 2020, med utvecklingen av en bio-ekonomi i bakgrunden, kommer att påverka utvecklingen av dessa områden. Till exempel:

  1. fördelningen av jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning i mindre produktiva områden,
  2. effekten på biologisk mångfald och ekosystemtjänster och
  3. vilka alternativa policys som skulle behövas för att bevara dessa.

Detta projekt syftar till att besvara dessa frågor för tre kontrasterande skogsbygder i Sverige. Med hjälp av en existerande agent-baserad modell av effekter av jordbrukspolicy tas prediktioner från alternativa policyscenarier fram och används för att simulera fram markanvändningen i form av GIS skikt. Denna information kopplas till modeller för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, parametriserade med data (biologiska inventeringar och intervjuer) som samlas in i projektet och kombineras med existerande data.

Genom att använda en tvärvetenskaplig ansats med olika metoder, genom att täcka flera relevanta artgrupper (fåglar, kärlväxter och blombesökande insekter) och ekosystemtjänster (kulturella samt produktions-relaterade) och genom ett tätt samarbete med myndigheter och lant/skogsbrukare kommer projektet att leverera ett underlag för beslut på Europeisk, nationellt och regional nivå i tider av växande osäkerhet.

 

Kor i lövskog. Foto.
Betande kor i trädbeklädd betesmark. Foto: Ingvar Andersson.

 

Tre finansiärers logotyper: Formas, BECC och Crafoordska stiftelsen.