Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Enkätresultat

Resultat från enkäten om olika värden i jordbrukslandskapet

Tack alla ni som var med och fyllde i enkäten om värden i Jordbrukslandskapet! På denna sida kommer vi presentera resultat från enkäten. Det förväntas ske någon gång under våren / försommaren 2020. Inga av resultaten går att binda till enskilda personer eller gårdar.

Värden i jordbrukslandskapet

Tanken med enkäten

EU:s jordbrukspolitik kan inte bara påverka jordbrukarens ekonomi, matproduktionen och biologisk mångfald utan också andra värden som man kan få ut av jordbrukslandskapet. Tanken med denna enkät var att ta reda på vad människor ser för värden i jordbrukslandskapet utöver matproduktion och ekonomiska värden.

Vad vi presenterar här

På denna sida kommer vi att presentera några av de resultat som vi fått från enkätsvaren. Det kommer mest att handla om de svar där man enkelt kan sammanställa statistik på de olika resultaten. Det inkluderar:

  • Fördelningen av åldrar på deltagare
  • Fördelningen mellan kommuner
  • Hur landskapet används av olika grupper
  • Vilka miljöer som är viktiga för olika grupper
  • Vilka värden olika grupper ser i landskapet

Resultaten

Hur man använder jordbrukslandskapet

Vilka miljöer är viktiga i jordbrukslandskapet

Vilka värden uppfattas i jordbrukslandskapet