Farm2Forest

Effekter av reformer av den gemensamma jordbrukspolitiken på biologisk mångfald och ekosystemtjänster i skogsbygder

Farm2Forest länkar scenarier, ekonomiska och ekologiska modeller för biologisk mångfald och ekosystemtjänster för att förstå hur framtidens jordbrukspolitik kommer att påverka skogsbygder i Sverige.

 

Tre foton: timmerstockar, jordbrukslandskap och kor på en äng.
Hur påverkar jordbrukspolitiken biologisk mångfald och ekosystemtjänster i Sveriges skogsbygder?

 

 

 

En blomfluga sitter på en gul blomma. Foto.
En blomfluga sitter på en gul blomma. Foto.
Olika arter av pollinerande insekter trivs i ett varierat landskap. Här en blomfluga som födosöker på en rybsblomma. Foto: Georg Andersson.