Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Den invasiva mördarsnigeln

Den invasiva arten mördasnigeln (Arion vulgaris) har ökat explosionsartat i Sverige de senaste decennierna och gradvis ökat sin utbredning från söder till norrut i landet. Arten har översvämmat ett flertal svenska biotoper, från trädgårdar till jordbruksmarker. Mycket lite har gjorts för att undersöka dessa invasiva sniglars genetiska sammansättning och i vilken uträckning de hybridiserar med våra inhemska arter, såsom den svarta skogssnigeln (Arion ater).

Introducerade arter är ett stort problem för dagens ekosystem och förväntas bli alltmer vanligt under detta århundrade, bland annat på grund av snabba klimatförändringar. Det finns idag ett flertal olika exempel på hur olika växt- och djurarter har introducerats till nya miljöer och orsakat stora störningar i det etablerade ekosystemen, oftast ett direkt eller indirekt resultat av människans inblandning. Nya arter som dessutom har hög förökningstakt sig är lämpliga studieobjekt av evolutionära processer eftersom den invaderande arten anpassar till miljön i deras omgivning. De naturligt förekommande arterna runtomkring anpassar sig också när en ny art kommer in i ekosystemet. Ibland kan den nya arten hybridisera med de etablerade arterna och ge upphov till snabb selektion av anpassade individer som kan utkonkurrera de ursprungliga arterna.

En ny art i det svenska ekosystemet är mördarsnigeln som kom till Sverige under 1970-talet. En enda snigel kan lägga uppemot 400 ägg per säsong, genom sexuell eller asexuell, hermafroditisk reproduktion. Detta faktum, samt att få arter verkar predatera på sniglarna, har lett till att arten spridits mycket snabbt från region till region. Milda vintrar och våtare väder kan i framtiden öka deras framfart ytterligare.

Forskning 

Inom projektet studerar vi olika aspekter av mördasnigeln, från genetik, diversitet och molekylärbiologiska processer till förmågan till hybridisering med inhemska arter. Vi samlar in sniglar från hela landet med hjälp av allmänheten (som koloniträdgårdsföreningar) och genom egna insamlingar i södra Sverige. Vi samlar in både vuxna individer och ägg och utför experiment för att studera hybridisering.

Studien har som mål att bidra till bättre förutsägelser om artens utveckling och anpassningar i Sverige och hur den påverkar våra ekosystem, samt ta fram kunskap om hur invasiva arter sprids och påverkar sin omgivning. Studier av genetisk variation kan hjälpa till att förutsäga potentialen för att invaderande arter kommer att utvecklas och evolvera som svar på åtgärder som sätts in för att bekämpa dem, till exempel utveckla resistans för kemikalier eller nyttan med biologiska kontrollfaktorer.

Involverade forskare