Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Metoder för vetenskapliga bedömningar och evidensbaserat beslutsfattande

Att uppnå ett hållbart samhälle kräver kunskap. Att den vetenskapliga kunskapen ökar i allt snabbare takt är därför positivt. Samtidigt är behovet av att syntetisera forskningsresultat som framkommit inom olika vetenskapliga discipliner en växande utmaning, liksom att göra dem tillgängliga för beslutsfattare. Det finns också ett aldrig tidigare skådat behov av att identifiera och åtgärda kunskapsluckor, hantera heterogenitet i olika typer av kunskap samt bedöma och kommunicera de risker och osäkerheter som är förknippade med detta.

På CEC genererar och sammanställer vi forskningsresultat för att stödja beslutsfattande relaterat till policyprocesser. Vårt fokus ligger främst på bevarande av biologisk mångfald, hållbarhet, klimatanpassning i stadsmiljöer och effekter på ekosystemen utifrån klimatförändringen och miljöföroreningar.

Vi utvecklar, förfinar och tillämpar metoder för vetenskaplig bedömning, bland annat vid arbete gentemot FN:s vetenskapliga paneler IPCC och IBPES, samt Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA. Vi utvecklar, förfinar och tillämpar även metoder för risk- och konsekvensbedömningar. Vi studerar också hur olika former av bevismaterial används i beslutsprocesser från individnivå till samhällsnivå.

Våra metoder omfattar olika former av vetenskapliga bedömningar – evidenssynteser, systematiska granskningar och modellbaserade konsekvensbedömningar – och omfattar lokala till globala skalor.

Kontaktpersoner

Marianne Hall
Forskningskoordinator CEC
E-post: marianne [dot] hall [at] cec [dot] lu [dot] se (marianne[dot]hall[at]cec[dot]lu[dot]se)
Mobil: +46 73 046 16 73

Juliana Dänhardt
Forskningskoordinator, samverkan
E-post: juliana [dot] danhardt [at] cec [dot] lu [dot] se (juliana[dot]danhardt[at]cec[dot]lu[dot]se)
Mobil: +46 70 303 44 73

Relaterade forskningsmiljöer