Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Doktorander

Här presenteras våra doktorander i miljövetenskap.

Cecilia Larsson

I mitt doktorandprojekt använder jag integrerad modellering för att studera jordbruksproduktionsbeslut och ändringar i markanvändning i Sverige i förhållande till policyförändring. Detta för att utvärdera politiken mot en samhällsoptimal lösning.

Mer om Cecilia och hennes forskning.


Daqu Zhang

Mer om Daqu och hennes forskning.


Dmytro Perepolkin

Dmytros forskningsprojekt ämnar till att bidra till fältet miljöbeslut under osäkerhet. Detta tvärvetenskapliga arbete kopplar ihop miljöpsykologi, ekonomi, ekologisk modellering, offentlig förvaltning, riskanalys och statistik för att informera socialpolitiken och ge klarhet i konflikterna mellan människa och miljö.

Mer om Dmytro och hans forskning.


Emil Andersson

Mer om Emil och hans forskning.


Emma Enström

Emmas doktorandprojekt syftar till att undersöka vattenpolicy för samverkan i avrinningsområden, med fokus på Kävlingeåns avrinningsområde och Lagans avrinningsområde.

Mer om Emma och hennes forskning.


Erik Clarkson

Mer om Erik och hans forskning


Hanna Ekström

Som en del av det tvärvetenskapliga projektet ”Grön skogspolitik: en jämförande utvärdering av resultat och avvägningar över Fenno-Scandinavia (GreenPole)” använder Hanna agentbaserad modellering för att undersöka hur olika intressen påverkar nordiska skogar.

Mer om Hanna och hennes forskning.


Ida Lunde Hygum

Ida fokuserar på hanterandet av dricksvattenresurser på ett hållbart sätt, både utifrån dagens och framtidens behov. Projektet kommer att ha sitt fokus i Sverige och hur hanterandet av vattenresurser görs genom vattenskyddsområden.

Mer om Ida och hennes forskning.


Jesica Murcia López

Jesicas forskningsprojekt fokuserar på konflikter och synergier mellan samhällets behov av utökad jordbruksexpansion för boskapsskötsel i nordvästra Amasonregionen i Colombia. Med hjälp av geografiska informationssystem ska politiska system stärkas för säkerställandet av att avskogning och biodiversitetförluster minskas i denna delen av Amasonregionen. 

Mer om Jesica och hennes forskning.


Jessica Jennerheim

Jessicas doktorandprojekt fokuserar på cirkulär masshantering i relation till miljörisker och End-of-waste kriterier. Jessica kommer att fokusera på återanvändning av lätt förorenade material och deras påverkan på miljön och på marklevande organismer.

Mer om Jessica och hennes forskning.


Johan Kjellberg Jensen

Johans forskningsprojekt fokuserar på påverkan av urbanisering på organismers hälsa och biodiversitet. Projektet inkluderar insekters och fåglars fysiologi, tillsammans med arbete med skolbarn, för att bättre förstå effekterna på välmående genom att arbeta med naturen.

Mer om Johan och hans forskning.


Josefin Winberg

Josefins forskningsprojekt är en del i ett multidisciplinärt projekt som heter Land4Biomass och fokuserar på utmaningarna och möjligheterna kopplade till produktion av agrikulturell biomassa för användandet som bioenergi i Sverige.

Mer om Josefin och hennes forskning.


Linda Lundmark

Lindas forskningsprojekt fokuserar på ekologisk kompensation, en markanvändningspolicy som har utvecklats för att mildra negativa iljöeffekter av exploatering, biodiversitet och ekosystemtjänster.

Mer om Linda och hennes forskning.


Lucas Knuthson

Mer om Lucas och hans forskning.


Md. Rafikul Islam

Rafikuls forskningsprojekt analyserar alternativa strategier för återplantering av skog efter kalhygge och skogsbränder i den boreala zonen, med särskilt fokus på hur kolbudget och andra växthusgaser påverkas av olika klimatscenarier.

Mer om Rafikul och hans forskning.


Melanie Karlsson

Melanies forskningsprojekt undersöker begränsningarna för växtekologiskt jordbruk. Hon är särskilt intresserad av hur kompensation av landskap runt gårdarna påverkar avkastning och framgång inom ekologisk odling och hur detta påverkar biodiversitet och ekosystemtjänster.

Mer om Melanie och hennes forskning.


Micaela Mafla Endara 

Micaelas forskningsprojekt undersöker effekterna av olika typer av mikro(nano)plaster på mikrobiotiska processer, deras mikroba sammansättning  och interaktion med jordsystemet.

Mer om Micaela och hennes forskning.


Pedro Rosero

Pedros forskningsprojekt handlar om effekterna av ekoevolutionär dynamik och ekosystemtjänster i heterogena jordbrukslandskap, med fokus på skadedjurs påverkan på grödor.

Mer om Pedro och hans forskning.


Raül López I Losada

Raüls fokuserar på bedömning av miljömässig hållbarhet vid ökad agrikulturell biomassproduktion av biobränslen och är en del av Land4biomass projektet.

Mer om Raül och hans forskning.


Sofia Blomqvist

Sofias forskningsprojekt undersöker hur blomrika vägkanter påverkar pollinerande insekter. Kan vägkanterna hjälpa insekterna eller utgör de ett hot genom att vara ekologiska fällor? Syftet med projektet är att hitta funktioner hos vägkanterna och sätt att ta hand om dem på sätt som gynnar pollinatörerna.

Mer om Sofia och hennes forskning.


Theresia Krausl

Pollination är en del av kärnan i ett välfunktionerande och motståndskraftigt ekosystem, men ändå står pollinatörer inför en rad av hot. Theresias forskning bidrar till en djupare förståelse och effektiv begränsning av störningar inom det invecklade växt och pollinatörnätverk som finns i seminaturliga gräsmarker.

Mer om Theresia och hennes forskning.


Yuanyuan Quan

Yuanyans doktorandprojekt utforskar effekterna av pollinatörsminskningen på växtsamhället och ekosystem funktionerna från ett landskapsperspektiv.

Mer om Yuanyan och hennes forskning.


 

Kontakt forskarutbildning i miljövetenskap

Studierektor för forskarutbildningen

Tobias Ambjörnsson
E-post: tobias [dot] ambjornsson [at] cec [dot] lu [dot] se (tobias[dot]ambjornsson[at]cec[dot]lu[dot]se)
Telefon: 046-222 90 81

Tobias är ansvarig för forskarutbildningarna inom miljövetenskap och en inom teoretisk fysik med inriktning mot beräkningsbiologi, och fattar beslut om poäng under doktorandutbildningen. Kontakta Tobias för allmänna frågor kring forskarutbildningen.

Biträdande studierektor för forskarutbildningen

Maria Hansson 
E-post: maria [dot] hansson [at] cec [dot] lu [dot] se (maria[dot]hansson[at]cec[dot]lu[dot]se)
Telefon: 046-222 46 28

Maria har ämnesansvar för forskarutbildningen i miljövetenskap. Kontakta Maria för frågor kring den miljövetenskapliga utbildningen.

Forskningsadministratör

Camilla King
E-post: camilla [dot] king [at] cec [dot] lu [dot] se (camilla[dot]king[at]cec[dot]lu[dot]se)
Mobil: +46 70 190 96 62

Kontakta Camilla vid frågor om Ladok-registrering och övrig doktorandadministration.