Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

SAPES

Stark Forskningsmiljö 2010 - 2015

Rapsfält. Foto: LU bildbank

Forskningsmiljön SAPES avslutades i december 2015, men vår forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster i jordbrukslandskapet fortsätter i andra, relaterade projekt.

SAPES är en forskningsmiljö som förenar ekologisk och socio-ekonomisk forskning. Vi undersöker sambanden mellan markanvändning, biologisk mångfald och ekosystemtjänster i jordbrukslandskapet.

Ekosystemtjänster är tjänster som naturen tillhandahåller gratis och som gynnar oss människor på olika sätt. Tjänster som pollination, jordförbättring och naturlig skadedjursbekämpning gynnar lantbrukaren, medan t.ex. kolupplagring i marken för att minska växthuseffekten och minskat näringsläckage är exempel på ekosystemtjänster som gynnar samhället i stort.

Det vi vill förstå är hur markanvändning och markskötsel påverkar biologisk mångfald och därmed ekosystemtjänster. Vi vill också förstå vilka faktorer som styr lantbrukarnas beslut så att t.ex. miljöstöd kan utformas så att de gynnar biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Vår förhoppning är att bidra till ett hållbart jordbruk genom att utveckla och tillhandahålla verktyg som kan vägleda beslutsfattare till tillämpliga och praktiskt anpassade åtgärder och stödformer som gynnar ekosystemtjänster.

Lunds universitetSveriges Lantbruksuniversitet, SLUStockholms universitet

 

 

 

 

 

SAPES är ett samarbete mellan Lunds universitet, Stockholms universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Totalt deltar ca 30 forskare och 20 doktorander med olika bakgrund: ekologer, ekonomer och agronomer.

Namnet SAPES är en förkortning av den engelska projekttiteln ”Multifunctional Agriculture: Harnessing Biodiversity for Sustaining Agricultural Production and Ecosystem Services” (på svenska ungefär: ”Multifunktionellt jordbruk: nyttjande av biologisk mångfald för att upprätthålla jordbruksproduktion och ekosystemtjänster”). Projektet löper under fem-årsperioden 2010-2015 och är finansierat av Forskningsrådet FORMAS.

Sidansvarig:

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC
Sölvegatan 37
223 62 Lund

Besöksadress
Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund

Om webbplatsen