Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Mål och vision

SAPES vision är att den vetenskapliga kunskapen och verktygen som skapas i forskningsmiljön ska kunna användas för att styra utvecklingen mot ett hållbart jordbruk. Inom ett hållbart jordbruk ses biologisk mångfald och ekosystemtjänster som tillgångar för samhället, samtidigt som hänsyn tas till lantbrukarnas intressen.

SAPES fokuserar både på ekosystemtjänster som är viktiga för lantbrukare genom att öka avkastningen på gården (pollination, kontroll av naturliga fiender, jordförbättring) och sådana som är viktiga för hela samhället (bindning av kol i marken för att minska klimatpåverkan, minskat läckage av näringsämnen). Vi studerar hur bevarande av biologisk mångfald kan gynna dessa ekosystemtjänster.

Vår forskning undersöker både ekologiska och socio-ekonomiska processer på olika skalor – från enstaka gårdar till hela landskap. Genom att kombinera kunskapen om dessa processer kommer vi att kunna identifiera och förbättra deras samspel för att gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Utvecklar hållbart jordbruk

Målet med SAPES är att utvärdera konsekvenserna av olika styrmedel och förvaltningssystem för jordbruket. Att förstå hur olika faktorer påverkar markanvändning och markskötsel är en förutsättning för att kunna utveckla ett hållbart jordbruk som förvaltar biologisk mångfald och tillhörande ekosystemtjänster. Angreppssättet är tvärvetenskapligt och baseras på kunskap om ekologiska och socio-ekonomiska processer från gård till landskap. Syftet är att integrera hela kedjan: politik – markanvändning – biologisk mångfald – ekosystemtjänster.

Projektet ska:

  • undersöka konsekvenser av jordbrukets markanvändning för den biologiska mångfalden
  • undersöka interaktioner mellan organismer som producerar ekosystemtjänster
  • titta på samspel respektive motsättningar mellan olika ekosystemtjänster
  • undersöka om bevarandet av biologisk mångfald också gynnar jordbruksproduktion genom att den gynnar ekosystemtjänster
  • utveckla modeller för markanvändning som även tar hänsyn till hur lantbrukare fattar sina beslut baserat på ekonomiska och sociala förhållanden
  • kombinera ekonomisk och ekologisk modellering för att utvärdera ekosystemtjänster och
  • förutsäga hur styrmedel och förvaltningssystem påverkar framtida markanvändning och ekosystemtjänster