Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

S-ITUATION

NATURBASERADE LÖSNINGAR I DE NORDISKA LÄNDERNA

Projektet S-ITUATION är det första av fem projekt inom Nordiska ministerrådets program om naturbaserade lösningar. I projektet sammanställs forskning och implementeringen av naturbaserade lösningar i de nordiska länderna.

Landskap med cykelväg. Vatten i förgrund. Foto.

S-ITUATION är ett forskningsprojekt om naturbaserade lösningar i de nordiska länderna. Syftet med projektet är att sammanställa och presentera befintlig forskning om naturbaserade lösningar som är relevanta för de nordiska länderna. Sammanställningen är baserad på IUCN:s globala standard och inkluderar relevanta projekt, erfarenheter, policys, kunskapsluckor och kostnads-nyttoanalyser.

Projektet täcker alla större ekosystem, biogeografiska regioner och lösningar/åtgärder i de nordiska länderna. Sammanställningen kommer att underlätta kunskapsdelning och tillhandahålla ett underlag för utvecklingen av framtida forskningsprojekt inom Nordiska ministerrådets program om naturbaserade lösningar. 

De nordiska länderna arbetar på olika sätt när det kommer till att implementera naturbaserade lösningar och för att förhindra klimatförändringar. Men, det finns ett behov av att få en helhetsbild av vilka typer av projekt om naturbaserade lösningar som håller på att genomföras och hur de nordiska länderna arbetar för att bevara och återställa naturliga ekosystem. Programmet kommer att främja kunskapsdelning mellan de nordiska länderna genom att tillhandahålla en plattform för implementerade projekt om naturbaserade lösningar. 

Sammanställningen är det första av fem projekt inom det nordiska samarbetets program om naturbaserade lösningar. Programmet finansieras med medel från Nordiska ministerrådet. Projekttiden är 2021–2022.

Nordiska ministerrådets temaprogram om naturbaserade lösningar - norden.org
Projektet S-ITUATION - nordicsituation.com

Vad är naturbaserade lösningar?

Naturbaserade lösningar är åtgärder för att skydda, hållbart förvalta och återställa naturliga eller modifierade ekosystem.

Definition och exempel på naturbaserade lösningar - nordicsituation.com

Om projektet

Forskningsprogrammet S-ituation uppmuntrar de nordiska länderna att arbeta med naturbaserade lösningar, restaurering, begränsningar av klimatförändringarna och blågrön infrastruktur.

Mer om forskningsprogrammet S-ituation - nordicsituation.com