Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anmälan till LU Land frukostseminarium #12: Vallens potentiella synergieffekter - hur kan vi realisera dessa i ett framtida hållbart jordbruk?

I jordbrukets omställning mot ökad hållbarhet beskrivs ofta mera vall i växtodlingen som en möjlig åtgärd. Perenna vallodlingar leder till synergieffekter som ökad kolinbindning och markbördighet, minskat näringsläckage osv, och blommande skyddszoner ger ökad biologisk mångfald. Lokalproducerade och högkvalitativa proteinfoder i stället för importerade proteinfoder lyfts också fram och här kan vallbaserade gröna bioraffinaderier spela en viktig roll. Men vilka drivkrafter finns för att förverkliga alla dessa möjligheter, och framför allt vilka hinder finns och vilka nya styrmedel krävs?