Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Farm2Forest

Effekter av en framtida gemensam europeisk jordbrukspolitik på biologisk mångfald och ekosystemtjänster i skogsbygder.

Inom Farm2Forest arbetar vi med att förstå hur framtidens jordbrukspolitik kommer att påverka skogsbygder i Sverige. Vi gör detta genom att länka samman scenarier med ekonomiska och ekologiska modeller för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Kor i lövskog. Foto.
Betande kor i trädbeklädd betesmark. Foto: Ingvar Andersson.

Jordbruket i skogsbygden bidrar till ett rikt odlingslandskap som gynnar både biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Denna typ av jordbruksbygd är dock beroende av ekonomiskt stöd från EUs gemensamma jordbrukspolitik (CAP).

Det råder stor osäkerhet kring hur en CAP-reform efter 2020, med utvecklingen av en bio-ekonomi i bakgrunden, kommer att påverka utvecklingen av dessa områden. Till exempel fördelningen av jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning i mindre produktiva områden, effekten på biologisk mångfald och ekosystemtjänster och vilka alternativa policys som skulle behövas för att bevara dessa.

Detta projekt syftar till att besvara dessa frågor för tre kontrasterande skogsbygder i Sverige. Med hjälp av en existerande agent-baserad modell av effekter av jordbrukspolicy tas prediktioner från alternativa policyscenarier fram och används för att simulera fram markanvändningen i form av GIS-skikt. Denna information kopplas till modeller för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, parametriserade med data (biologiska inventeringar och intervjuer) som samlas in i projektet och kombineras med existerande data.

Genom att använda en tvärvetenskaplig ansats med olika metoder, samt genom att täcka flera relevanta artgrupper (fåglar, kärlväxter och blombesökande insekter) och ekosystemtjänster (kulturella samt produktions-relaterade) och genom ett tätt samarbete med myndigheter och lant/skogsbrukare kommer projektet att leverera ett underlag för beslut på europeisk, nationell och regional nivå i tider av växande osäkerhet.

Tre foton: timmerstockar, jordbrukslandskap och kor på en äng.
Hur påverkar jordbrukspolitiken biologisk mångfald och ekosystemtjänster i Sveriges skogsbygder?

 

 

Tre finansiärers logotyper: Formas, BECC och Crafoordska stiftelsen.