Administrativ guide 2021

Rutiner för ekonomiadministration och inköp.

I den administrativa guiden hittar du en samlad information om bland annat:

  • Budget
  • OH- samt lokalkostnader vid CEC-forskningsansökan
  • Beräkning av personalkostnader
  • Kostnadsställen på CEC
  • Faktureringsadress, leveransadress, besöksadress, postadress
  • Intern postadress
  • Inköp och fakturering

Ladda ner den administrativa guiden 2021 (excel-fil, 16 kB)

KONTAKT

Ekonom
Eva Stengard
eva [dot] stengard [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 98 19