Ansök om finansiering

Här hittar du användbar information när du ska ansöka om finansiering.

Alla projektansökningar till alla finansiärer året om, där CEC är del i ansökan, måste godkännas av prefekten (Per Persson) minst två dagar före deadline.

Alla ansökningar kräver en fullkostnadskalkyl (även BECC/MERGE). 

Stöd till forskningsansökningar

CEC ger stöd till forskare som ansöker om externa bidrag som bidrar till integrerad miljö- och klimatforskning. Stödet kan vara in kind och/eller ekonomiskt.

Om stöd till forskningsansökningar på vår engelska webbplats

Kontakt

Ekonom
Eva Stengard
eva [dot] stengard [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 98 19

Forskningskoordinator
Marianne Hall
marianne [dot] hall [at] cec [dot] lu [dot] se
073-046 16 73