Ansökan om forskningsmedel – CEC checklista

Alla ansökningar om forskningsmedel måste godkännas i förväg av prefekten på CEC. Detta gäller för alla ansökningar där en forskare vid CEC är huvud- eller medsökande, eller där ansökan innebär finansiering av positioner vid CEC. Detta gäller oavsett om ansökan innebär medfinansiering eller ej.

Du måste få godkännande från prefekten på CEC genom att lämna en kort beskrivning till Marianne Hall en vecka före deadline samt en fullkostnadskalkyl till ekonom Eva Stengard två dagar före deadline.

Se "CEC-checklista vid ansökan om finansiering" för mer information om hur du går vidare. 

CEC checklista vid ansökan om finansiering (PDF, 316 kB, ny flik)

Mer information om fullkostnadskalkyl

Kontakt

Ekonom
Eva Stengard
eva [dot] stengard [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 98 19

Forskningskoordinator
Marianne Hall
cerina [dot] wittbom [at] cec [dot] lu [dot] se
073-046 16 73