Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Donationer

Människan påverkar jorden lokalt, regionalt och globalt i en aldrig tidigare skådad utsträckning. Denna påverkan har ett pris, i form av hälsoeffekter, utarmning av naturresurser, och förlust av biologisk mångfald och ekosystemens funktion. Nytänkande och innovationer behövs inom de flesta samhällsområden, och inte minst när det gäller jordbruk, skogsbruk och landskapsplanering. Men kunskapen om vad detta rent praktiskt innebär är fortfarande kraftigt begränsad.

Hur kan vi bana väg för miljövinster?

Vi människor är helt beroende av vad naturen förser oss med. Den ger oss livsmedel, virke och rent vatten, bidrar till rekreation och ökat välbefinnande, bromsar klimatförändringarna genom lagring av kol i skog och mark, och kan reglera miljön så att effekterna av till exempel värmeböljor och  översvämningar mildras. Bakom dessa tjänster finns ytterligare, mindre synliga naturliga funktioner så som insekters pollinering av grödor, naturliga fiender till skadeinsekter som därmed skyddar våra skördar, och markorganismers bidrag till cirkulationen av näringsämnen.

Omställningen till morgondagens samhälle innefattar inte bara en hållbar avveckling av fossilberoendet, den bör även värna om luft-, mark-, vatten- och naturmiljön, och innebära en positiv förnyelse av samhället och hur vi använder den jord som vi ärvt av våra föräldrar och förvaltar åt våra barn.

Synliggör och värna naturens värde

Ett sätt att realisera en mer hållbar användning av våra naturlandskap är att synliggöra naturens värde genom att skapa och sprida kunskap om de effekter på naturen och dess biologiska mångfald som uppstår genom människans påverkan. Vi forskar på hur man kan mäta och ta hänsyn till de många olika värden, varor och tjänster som naturen tillhandahåller, liksom de underliggande funktionerna. Genom detta arbete ger vi underlag till beslutsfattare för att inkludera naturens värden i politiska beslut, så att vi alla kan förvalta naturresurserna på ett sätt som bidrar till en hållbar utveckling.

Vägar framåt för att värna naturens värde och bana väg för miljövinster kan se ut på olika sätt. Flera av våra forskare utvärderar anpassade jordbruksmetoder som utnyttjar biologisk mångfald för att på ett hållbart sätt säkra produktion av livsmedel samt andra råvaror. Andra samarbetar med kommunerna och näringslivet för att hitta innovativa sätt att kombinera stadsutveckling med bevarandet av livsmiljöer och anpassning till framtida klimatförändringar.

Resursbehov

Resurser behövs både för att stimulera och stärka tvärvetenskapliga forskningsmiljöer och för fältarbete, mätningar och experiment ute i landskapet. Vi välkomnar alla gåvor, såväl stora som små, till dessa pågående verksamheter.

Vill du istället bidra till framtidens forskning? I så fall söker vi just nu donatorer till följande områden:

  • Tvärvetenskaplig forskarskola, 1,5 miljoner kr/år
  • Gästprofessur, 1 miljon kr/år
  • Professur, 10 miljoner kr
  • Forskningsprojekt med fältarbete, 2 miljoner kr/år

Tillsammans kan vi arbeta för en bättre värld.
 

Sidansvarig:

Kontakt

Föreståndare
Henrik Smith
henrik [dot] smith [at] biol [dot] lu [dot] se
046-222 93 79

Mer information om donationer till CEC (PDF, 106 kB, ny flik).
 

Student med håv

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC
Sölvegatan 37
223 62 Lund

Besöksadress
Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund

Om webbplatsen