Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Remissvar på förslag om nationell strategi för skydd av skog

Barrskog med mossa på marken. Foto.

Det är viktigt att en strategi för formellt skydd av skog förhåller sig till även andra samhällsmål och åtaganden, såsom kolsänkan (klimatfrågan), rennäringens möjligheter, rekreation, med mera. Det skriver CEC:s forskare i Lunds universitets remissvar angående ”Förslag på en reviderad nationell strategi för formellt skydd av skog” som tagits fram av Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen.

"Synergier mellan åtgärder för skydd av skog och hantering av andra åtaganden kring skogens olika nyttor, inklusive kolsänkan, sociala värden, och rennäringen, ingår inte i strategin, men är avgörande för effektiva, hållbara och kostnadseffektiva åtgärder för att nå såväl nationella som internationella mål om biologisk mångfald och klimat."

Läs hela remissvaret här (pdf, 226 KB)