Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nytt samarbete stärker forskning om klimat och biologisk mångfald

Stig i blandskog. Foto.

Forskarskolorna ClimBEco vid CEC och Bolincentrets Climate Research School (CRS) har nyligen utvecklat ett samarbete med flera miljö- och klimatfokuserade avsikter. De gemensamma aktiviteterna ska stärka kursutbudet och nätverksmöjligheterna för respektive doktorander och bidra till att driva forskningsfronten om klimat och biologisk mångfald framåt.

– Det här är ett fantastiskt sätt att dra nytta av respektive verksamhets styrkor och vi ser samarbetet som en katalysator för att stärka forskarutbildningen om klimat och biologisk mångfald nationellt. Vi hoppas att detta initiativ kommer att bidra till att Sverige tar en ledande roll när det gäller att föra denna forskningsagenda av hög samhällsrelevans framåt, säger Carmen Prieto och Otto Hermelin, studiekoordinatorer för Bolincentrets forskarskola CRS.

Både Bolincentrets forskarskola CRS vid Stockholms universitet och Lunds universitets forskarskola ClimBEco vid Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) ger interdisciplinära forskarutbildningar med fokus på klimat, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Nu vill verksamheterna dra fördel av den gemensamma grunden genom att öka samverkan.

– Med detta samarbete på plats undviker vi att uppfinna hjulet igen och kan utöka vår kursplan genom att dra full nytta av högkvalitativa kurser som redan finns, säger Anna Ekberg, koordinator för ClimBEco. Inskrivna doktorander kan nu ansöka om och få ekonomiskt stöd för att delta i kurser som erbjuds genom båda forskarskolorna.

Samarbetet ger även möjligheter att skapa nya kurser och aktiviteter av gemensamt intresse för båda forskarskolorna och de strategiska forskningsområdena vid respektive verksamhet.

Om de strategiska forskningsområdena

Stockholms universitet och Lunds universitet är värdar för de strategiska forskningsområdena The Bolin Centre for Climate Research respektive BECC och MERGE. Alla tre bedriver forskning av högsta internationella kvalitet med fokus på områdena klimatvetenskap, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 
bolin.su.se 
becc.lu.se 
merge.lu.se

Kontakt

För mer information om samarbetet och forskarskolorna, kontakta respektive koordinator:

 • ClimBEco Graduate Research School, Lunds universitet
  ClimBEcos webbsida 
  Projektledare Cheryl Sjöström 
  cheryl [dot] sjostrom [at] cec [dot] lu [dot] se
   
 • Bolincentrets Climate Research School (CRS), Stockholms universitet
  bolin.su.se/research-school 
  Studiekoordinatorer:
  Otto Hermelin 
  otto [dot] hermelin [at] geo [dot] su [dot] se
  Carmen Prieto 
  carmen [dot] prieto [at] natgeo [dot] su [dot] se