Nytt år – nytt namn, ny föreståndare och ny organisation för CEC

Entrén till Ekologihuset, inbäddad i grönska. Foto.

CEC inleder det nya året med ett nytt namn, en ny föreståndare och en ny ledarskapsorganisation. Men det mesta är sig ändå likt – CEC fortsätter sitt arbete för en hållbar utveckling genom forskning, utbildning och samverkan, över sektorsgränser.

Den nya organisationen stärker CEC genom att ordföranden för styrelsen och föreståndaren nu är två olika personer. Föreståndaren kommer att ha stöd av fyra biträdande föreståndare med fokus på grundutbildning, forskarutbildning, forskning och samverkan.

– Den nya organisationen ger oss bättre förutsättningar att jobba med långsiktig utveckling av CEC. Det här gör att vi kan använda oss av de ökade möjligheterna för finansiering av miljö- och klimatforskning och infrastruktur, till exempel i den nya forskningspropositionen, men kanske än viktigare att vi kan bidra i än högre grad till hållbar utveckling genom vår utbildning och genom samverkan med olika samhällsaktörer, säger Henrik Smith, som nu lämnar rollen som föreståndare för att istället bli styrelseordförande med fokus på långsiktiga strategiska frågor.

Goda förutsättningar för utveckling

Ny föreståndare är Per Persson.
– Jag ser verkligen framemot att bli en del av CECs framtida utveckling. Med den nya organisationen, våra fantastiska medarbetare och våra omfattande nätverk har vi mycket goda förutsättningar att ta itu med några av dagens mest angelägna forskningsfrågor inom miljövetenskap, liksom att utbilda framtida generationer av yrkesverksamma och förse dem med de färdigheter som är nödvändiga för att transformera vårt samhälle i hållbar riktning, säger han.

Följande personer är utsedda till biträdande föreståndare:

 • Katarina Hedlund: Biträdande föreståndare grundutbildning samt ställföreträdande föreståndare
 • Natascha Kljun: Biträdande föreståndare forskarutbildning
 • Yann Clough: Biträdande föreståndare forskning
 • Anna Ekberg: Biträdande föreståndare samverkan

Samverkanstjänsten är ny på CEC.
– Ett ännu starkare fokus på dialog med avnämare kommer att ge CEC både större möjligheter att utvecklas som akademisk miljö och stödja samhällets vetenskapligt baserade förändringsprocess mot hållbar utveckling, säger Anna Ekberg, biträdande föreståndare samverkan

Ett brett uppdrag

Den förste januari byter CEC också namn, till Centrum för miljö- och klimatvetenskap (istället för ”forskning”). På engelska är det nya namnet ”Centre for Environmental and Climate Science”

– Med det nya namnet tydliggör vi att CECs har ett uppdrag som är mycket bredare än forskning. Det nya namnet visar vårt mål att vara en integrerad kunskapsmiljö, där forskning, utbildning och samhällsinteraktioner samverkar för att hantera miljö- och klimatutmaningar, säger Per Persson.

CEC har också fått nya föreskrifter från Naturvetenskapliga fakulteten som gäller från årsskiftet. I föreskrifterna pekas fem tydliga uppgifter ut. CECs uppdrag är att vara: 

 • En forskningsaktör som i nära samarbete med andra institutioner stimulerar och bedriver miljö- och klimatforskning med en bred och tvärvetenskaplig profil
 • En koordinator för strategiska miljö- och klimatvetenskapliga forsknings och infrastruktursatsningar
 • En dynamisk och kreativ mötesplats för forskare som vill tackla dagens och morgondagens utmaningar inom miljö- och klimatområdet som kräver en bred ansats
 • En nod för kompetensförsörjning genom utbildning av morgondagens professionella aktörer inom miljö- och klimatvetenskap samt
 • En kunskapsbank och arena för aktiv samverkan mellan akademi och omgivande samhälle

Föreskrifter för Centrum för miljö- och klimatvetenskap fr.o.m. 2021-01-01 (PDF, 843 KB, ny flik)

­– Med det nya namnet, organisationen och föreskrifterna har vi en utmärkt plattform för de kommande tio årens utveckling. Detta gör det möjligt för CEC att vara ett dynamiskt centrum som kan hantera skiftande forskningsgränser och samhälleliga utmaningar genom kontinuerlig förnyelse. Men, och detta vill jag understryka, vår framtida position är beroende av att vi fortsätter det fantastiska kollegiala samarbete som vi har på CEC och inom våra nätverk och som har gjort oss till det vi är idag, säger Henrik Smith.

CECs nya organisation

CECs organisation från den 1 januari 2021:

 • Styrelseordförande: Henrik Smith
 • Styrelsemedlemmar:
  • Johanna Alkan Olsson, CEC
  • Paul Miller, INES
  • Emily Boyd, LUCSUS
  • Anders Tunlid, Naturvetenskapliga fakulteten
  • Anna Ekberg, CEC
  • Katherine Richardson, Center for Macroecology, Evolution and Climate, Köpenhamns universitet
  • 2 studentrepresentanter
 • Föreståndare: Per Persson
 • Biträdande föreståndare grundutbildning: Katarina Hedlund, även ställföreträdande föreståndare
 • Biträdande föreståndare forskarutbildning: Natascha Kljun
 • Biträdande föreståndare forskning: Yann Clough
 • Biträdande föreståndare samverkan: Anna Ekberg
 • Administrativ chef: Karin Hofvendahl
 • Kommunikationsansvarig: Anna Maria Erling