Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny stiftelse ska bidra till forskning om Hanöbuktens miljö

Exteriörbild av Marint centrum. Foto.
Marint centrum i Simrishamn. Foto: Anders Svensson

I fjol knöts Lunds universitet till Marint centrum i Simrishamn för ett samarbete kring havs- och vattenforskning i Hanöbukten och södra Östersjön. Nu bildas Hanöbuktsstiftelsen som grundarna hoppas ska kunna bidra till forskning som blir till gagn för framtida generationer. Initiativet har möjliggjorts tack vare en privat donation.

I fjol tecknade Lunds universitet och Simrishamns kommun ett unikt samverkansavtal om etablering av en gemensam forsknings- och innovationsmiljö på Marint centrum i Simrishamn. Målsättningen är att bidra till att lösa Hanöbuktens miljöproblem och stimulera en hållbar utveckling i regionen. Den tvärvetenskapliga plattformen ska genom forskning, samverkan och innovationsutveckling bidra till nya lösningar. Region Skåne har genom en satsning från regionala utvecklingsnämnden bidragit med finansiering över en femårsperiod för att bygga upp verksamheten.

Nu inrättas Hanöbuktsstiftelsen som ska bidra till finansiering av forskningen som sker vid Marint centrum. Initiativtagare är makarna Lisbeth och Magnus Dahlström, den senare med ett långt förflutet på ledande befattningar inom Tetra Laval-koncernen.

– Vi vill alla att våra barn och barnbarn ska kunna njuta av en frisk marin miljö och ett renare vatten. Tyvärr är situationen i Hanöbukten och södra Östersjön riktigt illa. Det måste hända saker på flera fronter om vi ska lyckas rädda den marina miljön. Vi måste agera nu, innan det är försent. Vi hoppas att den nya stiftelsen ska bidra till forskning som öppnar upp för just detta, det vill säga innovativa lösningar som möjliggör en renare havsmiljö. Det första initiativet som stiftelsen ska finansiera är en permanent flytande mätstation ute i Hanöbukten som systematiskt kan övervaka och registrera både organismer och olika parametrar i vattnet i realtid, säger Magnus Dahlström.

Välkommet tillskott

Makarna Dahlström ser gärna att fler intresserar sig för Östersjöforskningen. Förhoppningen är att fler donatorer ska bidra till verksamheten vid Marint centrum, antingen genom stiftelsen eller på annat sätt.

– För att kunna genomföra behovsdriven forskning, något som verkligen behövs för att lösa Hanöbuktens miljöproblem, är den externa och privata finansieringen av stor betydelse. Den nya stiftelsen är därför ett mycket välkommet tillskott till Östersjöforskningen och möjliggör nya och större satsningar som direkt kan bidra till att vi kan få fram ny information och lösningar på problemen, säger Maria C. Hansson, docent vid Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC). Hon fortsätter: Den mätstation som stiftelsen nu finansierar kan få stor betydelse för både människor och miljö, till exempel för mätningar av vattenkvalitet, ekosystemförändringar, föroreningar och klimatanalyser. Idag samlas liknande information endast in sporadiskt, men i framtiden skulle vi alltså kunna få ett betydligt bättre dataflöde. Informationen från en mätstation skulle även genera data som myndigheter och organisationer kan använda inom sina respektive verksamheter.

Lunds universitet har genom samarbetet med Marint centrum stora möjligheter att ta sig an många av de komplexa frågor som rör hav och marina resurser genom att kombinera kunskap från de olika forskningsinriktningar som bedrivs vid universitetet.

– Med tanke på de stora miljöproblem och utma­ningar som finns i området är det glädjande att vi etablerat en samverkan som kan bidra till att hitta innovativa lösningar. Vid Marint centrum kan Lunds universitet tillsammans med närliggande Hanöbuktskommuner, regionen och näringsliv samarbeta för att förbättra miljön i södra Östersjön och Hanöbukten, säger Madeleine Lundin, utvecklingsansvarig vid Marint centrum.

Hanöbuktsstiftelsen

Stiftelsens ändamål är att varaktigt främja den vetenskapliga forskningen inom bland annat biodiversitetsfrågor, geologi, vattenteknik, miljö och klimat genom ett samverkansavtal mellan Lunds universitet och Simrishamns kommun. Forskningen ska kopplas till forsknings- och innovationsmiljön på Marint centrum i Simrishamn. Stiftelsens kapital är öronmärkt för forskning vid Marint centrum. Kapitalet förväntas öka i takt med att fler donatorer knyts till projektet. Ett donationsråd har bildats med uppgift att allokera inkomna bidrag till framtida projekt. Rådet består av Göran Tunhammar, tidigare Landshövding som bl.a. invigde Marint centrum när det startade, Sven Lidin, professor i oorganisk kemi och dekan vid Natur­vetenskapliga fakulteten, Lunds universitet och Magnus Dahlström som instiftare och representant för framtida donatorer.

Marint centrum

Den 1 oktober 2019 gick startskottet för Lunds universitets och Simrishamns kommuns forsknings- och innovationsmiljö på Marint centrum. Det handlar om att genom samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor bidra till ny kunskap och nya lösningar på miljöproblem knutna till Hanöbukten och stimulera en hållbar utveckling i Hanöbuktsregionen. Satsningens fokusområden utgår från de behov som finns i Hanöbuktsregionen och den forskning som bedrivs vid universitetet. De valda områdena är; Marin miljö & eko­system, Marina näringar & kustbygd samt Vatten. Inom dessa områden ska samarbetet stimulera kunskapsuppbyggnad, miljöåtgärder, innovation och utveckling. I praktiken kan det röra sig om exempelvis industridoktorander, kommundoktorander, postdoktjänster och examensarbeten.