Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Med målet att utveckla ny miljövetenskaplig kunskap

En grupp doktorander och handledare på trappan till ett gammalt hus. Foto.
Doktorander och några av handledarna på CEC:s vårmöte 2019.

Hur påverkar mikroplaster marken? Vilken är urbaniseringens inverkan på den biologiska mångfalden? Och hur kan man använda drönare för mätning av kolflöden från svenska torvmarker? Det var några av frågorna som diskuterades vid årets första doktorandmöte vid Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC).

Nyligen presenterades den första mellanstatliga och globala rapporten om biologisk mångfald och ekosystemtjänster, med stöd från FN. Rapporten redovisade slutsatsen att mänskliga aktiviteter kan leda till utrotning av upp till en miljon växter och djurarter vilket är ett akut hot mot mänsklighetens fortlevnad. Samtidigt har en varierad grupp nya doktorander kommit från hela världen för att bidra till miljö- och klimatforskningen vid Lunds universitet. Med fokus på ett brett spektrum av ämnen kommer de att utveckla kunskap som kan vara till nytta i det utmanande pusslet att mildra miljö- och klimatförändringarna.

Micaela Mafla Endara kommer inom sitt doktorandprojekt fokusera på ett av de största miljöproblemen i samhället, plastföroreningarna.

Det finns många miljöproblem som inte är så synliga, t.ex. mikroplasternas påverkan på marken, men de måste åtgärdas innan de ekologiska konsekvenserna är oåterkalleliga,

säger Micaela Mafla Endara. Hon framhåller att mikroorganismer i jorden har en viktig roll för markstrukturen, stabiliseringen och näringscyklerna och att mikroplaster kan ha en negativ inverkan inom de här områdena, men att det inte finns några studier inom området. Micaela hoppas att hennes framtida forskningsresultat kommer kunna bidra till att förbättra samhällets framtida hantering av plastföroreningar.

Johan K. Jensen ser fram emot att dra nytta av CEC-forskarnas breda expertis under sina doktorandstudier. Han fascineras av de komplexa interaktionerna inom det biologiska fältet och hur teorierna kan tillämpas i relevanta sammanhang. Detta har lett till att han i sitt doktorandprojekt kommer fokusera på urbaniseringens effekter på biologisk mångfald.

Städer expanderar över hela världen, både i storlek, antal och täthet. Vi skapar helt nya miljöer men med liten kunskap om hur det påverkar naturen, 

säger Jensen, som samtidigt poängterar hur viktig naturen i de här områdena är för välbefinnandet hos en majoritet av världens befolkning, som bor i just städer. Johan K. Jensen menar att det är viktigt att utveckla ny kunskap inom området för att kunna fatta välgrundade beslut om hur vi ska designa våra framtida städer.

Andra forskningsämnen som diskuterades under det inledande doktorandmötet var t.ex. nya analysmetoder för användning inom beslutsfattande och miljökonsekvensbedömningar samt hur låga syrenivåer kan relateras till varma perioder i södra Östersjön.