Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Markanvändning för en hållbar framtid

Jordglob och grön natur. Fotokollage.

CEC har beviljats medel till ett så kallat samverkansinitiativ för att finna lösningar för en hållbar markanvändning i Sverige, med tyngdpunkt i Skåne.

Samverkansinitiativet kallat LU Land skall vara en plattform där olika sektorer, intressen och forskningsämnen gemensamt tar sig an de utmaningar som ett ökande behov av produkter från de areella näringarna, tjänster från ekosystemen och mark för infrastruktur och bebyggelse, utgör. LU Land ska bidra till tvärvetenskapliga möten och perspektiv för en långsiktigt hållbar markanvändning i ett föränderligt klimat, med ambitionen att underlätta en omställning till en biobaserad ekonomi.

– Genom LU Land tar CEC, tillsammans med LUCSUS, initiativet att leda samverkan över sektors- och ämnesgränser för att förvalta markresurser på ett kunskapsbaserat, innovativt och hållbart sätt, säger Henrik Smith som ska koordinera samverkansinitiativet.

Nya samverkansinitiativ vid Lunds universitet

Lunds universitet har i dagarna beslutat att satsa på fem nya samverkansinitiativ som ska få fram så mycket värdefull kunskap för samhället som möjligt under de tre år som initiativen är igång.

De fem nya initiativen som nu startar vid Lunds universitet är:

  • Enhanced value relevance and credibility of sustainable information. Koordineras av Susanne Arvidsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan.
  • Syntolkning och bildbeskrivning för tillgänglig kommunikation och social inkludering. Koordineras av Jana Holsanova, Filosofiska institutionen, Humanistiska och Teologiska fakulteterna.
  • LU Land – Markanvändning för en hållbar framtid. Koordineras av Henrik Smith, Centrum för miljö-och klimatforskning, Naturvetenskapliga fakulteten.
  • Urban Arena Testbeds. Koordineras av Catharina Sternudd, Institutionen för arkitektur och byggd miljö, LTH.
  • Artificiell Intelligens – AI-Lab. Koordineras av Karl Åström, Matematikcentrum, LTH.