Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Klimatpolitiska rådet: "Det behövs fler åtgärder"

Låga klippor vid havet, molnig himmel. Foto.
Foto: Henrik Jacobson/Unsplash.

Nästa år ska regeringen enligt klimatlagen presentera en handlingsplan för hur Sverige ska nå klimatmålen. Minst ett dussin myndigheter har bidragit med underlag. Men inte ens om samtliga förslag i dessa rapporter genomförs kommer det att räcka för att fylla det gap som har uppstått med den nya regeringens politik, skriver Klimatpolitiska rådet på Dagens Nyheters debattsida.

I somras fick Klimatpolitiska rådet en ny ledamot i form av Henrik Smith, professor i zooekologi och verksam vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) och Biologiska institutionen i Lund. Klimatpolitiska rådet är ett oberoende, tvärvetenskapligt expertorgan som har i uppgift att utvärdera om regeringens politik följer de klimatmål som regering och riksdag har beslutat.

Nu skriver det Klimatpolitiska rådet i en debattartikel att ytterligare åtgärder behövs för att klimatmålen ska kunna nås.

"De förändringar i politiken som den nya regeringen hittills presenterat leder till ökade utsläpp av växthusgaser, samtidigt som vi vet att utsläppen måste minska snabbt för att nå svenska och internationella klimatmål. Regeringen har själv konstaterat att med nuvarande politik når vi inte klimatmålen för år 2030. Det behövs fler åtgärder. Och dessa kan inte dröja", skriver rådet.

Klimatpolitisk handlingsplan

Under 2023 ska regeringen lägga fram en klimatpolitisk handlingsplan. Ett dussintal myndigheter har inför den inkommit med sina underlag, men dessa bedöms som otillräckliga.

"Regeringen behöver agera skyndsamt för att leva upp till klimatlagens krav, men också för att upprätthålla tilltron till det klimatpolitiska ramverket. Det breda stödet för klimatmålen och ramverket, i riksdagen, näringslivet och samhället i övrigt, är en av Sveriges största tillgångar i den pågående klimatomställningen", skriver rådet i artikeln i Dagens Nyheter (DN).

”Klimatlagen kräver att regeringen ändrar politik” - dn.se