Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Henrik Smith ny ledamot i Klimatpolitiska rådet

Henrik Smith. Foto.
Henrik Smith är professor i zooekologi vid Lunds universitet. Bild: Johan Persson.

Regeringen har idag utsett Henrik Smith, professor i zooekologi vid Lunds universitet, till ny ledamot i Klimatpolitiska rådet.

Henrik Smith är verksam vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) och Biologiska institutionen i Lund. Han tillträder i Klimatpolitiska rådet den 1 juli.

– Klimatpolitiska rådet har haft en avgörande betydelse för att sätta klimatfrågan långt upp på den politiska agendan i Sverige genom sin starka vetenskapliga expertis och oberoende ställning; det är en ära att bli utsedd till rådet, säger han i en kommentar.

Fokus på koppling mellan klimat och biologisk mångfald

Henrik Smith forskar om biologisk mångfald med fokus på hur klimatförändringar och nyttjande av landskapet påverkar organismer och ekosystem. Att identifiera lösningar som samtidigt leder till minskad klimatpåverkan, bevarande av den biologiska mångfalden och ett säkerställande av ekosystemens förmåga att stå emot förändringar, är det han ser som mest angeläget att arbeta för i rådet just nu.

– Jag hoppas kunna bidra med kunskap om interaktionen mellan klimatförändringen och förlust av biologisk mångfald, det vill säga att klimatförändringen leder till förlust av biologisk mångfald samtidigt som påverkan på ekosystemen kan leda till både ökad klimatförändring och minska naturens förmåga att stå emot klimatförändringar, säger han.

Granskar regeringens politik

Klimatpolitiska rådets uppdrag är att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat. De nya ledamöter som tillträder nu ersätter tre personer för vilka förordnanden löpt ut: Karin Bäckstrand, Markku Rummukainen och Sverker Sörlin. Utöver Henrik Smith tillträder även Victoria Wibeck, professor vid Tema Miljöförändring vid Linköpings Universitet, och Elin Lerum Boasson, professor vid Institutet för statsvetenskap vid Universitetet i Oslo och verksam vid CICERO Senter for klimaforskning, som nya ledamöter den 1 juli.