Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hållbarhet och inkludering för internationella stadsplanerare

Människor i grupp står och lyssnar på en kvinnlig föreläsare på ett torg. Foto.
Urban Walk på Norra Fäladen i Lund med tjänstemän från Zimbabwe, Indonesien och Turkiet. Bild: Kennet Ruona.

Ett femtontal tjänstemän från Zimbabwe, Turkiet och Indonesien har vidareutbildat sig genom kursen Hållbara inkluderande och klimatresilienta städer på Lunds universitet under hösten.

Bakom utbildningen står bland annat Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC, där Johanna Alkan Olsson har varit ansvarig för programutvecklingen.

– Utbildningen har fokuserat på konkreta klimat- och miljöutmaningar i urbana miljöer och hur de påverkar människors psykiska och fysiska välbefinnande, berättar hon.

De som har valts ut till kursen har alla varit kommunala och regionala tjänstemän med några års yrkeserfarenhet i bagaget. Efter startskottet i Lund arbetar varje student vidare med ett eget projekt i hemlandet med stöd av en mentor från Lunds universitet. Kursen avslutas med en workshop i april 2020 i deltagarnas respektive hemländer. 

I Lund har bland annat en Urban Walk på Norra Fäladen, med insprängda minilektioner, ingått i kursprogrammet. Kursdeltagarna fick bekanta sig med sådant som avloppsnät, sopsortering, konstgräs och mikroplaster, en återvinningsbutik, och mycket annat.

– Syftet var att visa hur vi arbetar med miljöfrågor i Sverige och ge konkreta exempel på lösningar, säger Helena Hanson på CEC som arrangerar kursen tillsammans med Johanna Alkan Olsson och Carlos Martinez Avila.

Andra delar av utbildningen har handlat om att tillgodose säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga platser för medborgarna.

Utöver CEC har Raoul Wallenberg-institutet och LUCE, avdelningen för uppdragsutbildning vid Lunds universitet, stått bakom utbildningen som finansierats av Svenska Institutet. 

Artikel på sydsvenskan.se
Artikel i LUM på lu.se 
Reportage på Raoul Wallenberg-institutets webbplats