Forskare vill veta hur allmänheten ser på invasiva växter

Parkslide. Foto.
Parkslide, en av de mest ökända invasiva växterna i Sverige. Bild: Michael Gasperl/Wikipedia (GFDL).

Forskare inom temat Perspektiv på invasiva arter vid Pufendorfinstitutet vill veta hur allmänheten, och olika experter, ser på växter i privata trädgårdar och i offentliga miljöer.

Varför definieras vissa växter som mer önskvärda än andra, av vem, och hur?

– Från myndighetshåll skapas det listor över växter som man inte vill ska sprida sig, och växter som man menar är hotade, med uppmaning till allmänheten att iaktta försiktighet i båda fallen. Erfarenheter av växter man vill bevara respektive bekämpa är dock olika, inte minst i olika delar av landet, menar temats koordinatorer, växtekolog Tina D´Hertefeldt och Erik Persson från Praktisk filosofi.

Forskarna vill nu ta hjälp av allmänheten för att få en bättre bild av hur allmänheten ser på invasiva växter. Via Folklivsarkivet vid Lunds universitet har de därför skapat frågelistor på ämnet.

Från CEC medverkar Helena Hanson och Johanna Alkan Olsson i temat, där forskare från en rad olika discipliner bidrar med olika perspektiv.

– Myndigheterna har tagit fram sina listor, som kan grunda sig på riskbedömningar, politiska beslut eller tillgången på resurser. Men vi vill ha ett breddat perspektiv och veta vad allmänheten tycker. Olika personer kan ha olika syn på vilka växter som ska bort, och vad som ska vara kvar, säger Johanna Alkan Olsson, som intresserar sig särskilt för gränsen mellan forskning, politik, och människors vardag.

 

Hur tänker du kring invasiva växter? Besvara gärna frågorna och bidra till forskningen.

Frågelistan om invasiva växter på Folklivsarkivet vid Lunds universitet

Temat Perspektiv på invasiva växter | PUFENDORFINSTITUTET (lu.se)