CEC utbildar för samdesign och inkluderande offentliga miljöer

En kvinna pratar inför en grupp människor som står i en klunga utomhus. Foto.
Johanna Alkan Olsson under fjolårets utbildning om hållbara städer. Bild: Kenneth Ruona.

CEC är en av aktörerna bakom ett nytt internationellt utbildningsprogram som syftar till att främja innovation inom offentlig sektor och stödja genomförandet av Agenda 2030. Målgruppen är yrkesverksamma i Indonesien och Turkiet och nu är anmälan öppen.

Satsningen är en del av Svenska institutets Public Sector Innovation Programme och det är andra året som CEC valts ut som medverkande arrangör. En liknande utbildning arrangerades i fjor, även då med Johanna Alkan Olsson som en av de drivande.

– Den här gången har vi tagit utbildningen ett steg vidare och fokuserar mer på förändring, vilken som är tjänstemannens roll där. Tanken är att man inte bara ska lära sig mer, utan att det ska bli lite mer action, säger hon.

Johanna Alkan Olsson ser kommunerna som otroligt viktiga aktörer i arbetet för att uppnå hållbarhetsmålen.

– Det är där all public service finns för dem som inte kan köpa sig till att uppnå målen. Vi kommer att fokusera på just service till utsatta grupper, säger hon. 

Tanken är också att tjänstemän från olika avdelningar ska jobba tillsammans över sektorsgränserna. Alla hållbarhetsmålen kommer att finnas med i programmet, men den hållbara staden är i centrum.

Programmet Co-design for Inclusive Public Spaces and Services arrangeras gemensamt av CEC, Raoul Wallenberginstitutet, SKL International in collaboration och LUCE, the Department for Commissioned Education at Lund University. Från CEC medverkar även Helena Hanson. Utbildningen pågår januari-september 2021.
 

Om programmet på Lu.se