Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bäst med utbildningen är alla engagerade lärare

Matilda Hildingsson och Freja Milton. Foto.

Miljövetarstudenter berättar om en rolig utbildning med engagerade lärare. Uppdrag till kommuner och privata företag inom ramen för utbildningen ger en bra inblick i miljövetares arbetsmarknad.

Matilda Hildingsson och Freja Milton studerar båda Miljövetenskap vid CEC. Som en del i kursen Tillämpad miljövetenskap har de kartlagt hur man kan arbeta för att hindra spridning av invasiva arter. Arbetet utfördes på uppdrag av Lomma kommun och utgör nu underlag för kommunens fortsatta arbete för att ta fram en handlingsplan för att bekämpa invasiva arter.
– Det är motiverande när man vet att det man skriver ska användas på riktigt, säger Matilda och Freja.

– Matilda och Freja har lagt mycket energi på att sätta sig in i den kommunala organisationen och befintliga handlingar, som styrmedel, faktaunderlag och inventeringar. Det avspeglar sig tydligt när man läser deras rapport, den känns realistisk och väl förankrad, säger Adam Bahr som handlett studenterna i deras arbete.

Adam har själv studerat Miljövetenskap vid CEC och arbetar nu som miljöstrateg vid Lomma kommun.
– Att jobba som en miljöstrateg är ett mycket stimulerande och mångsidigt arbete. Även om det ofta är stressigt, så känns det väldigt motiverande och man lär sig ständigt nya saker. Miljövetare kan och bör med sin kompetens och sitt helhetsperspektiv fylla en väldigt viktig roll i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling, menar Adam Bahr.

Gott om jobb för miljövetare

Matilda och Freja inledde båda sina studier i Miljövetenskap med en kandidatexamen och har sedan valt att fortsätta studera Miljövetenskap på masternivå.
– Utbildningen i Miljövetenskap har gett oss en bra bas att stå på, jag uppskattar att utbildningen är så bred, säger Matilda.
– Man kan välja att specialisera sig mer än vad vi har gjort, det finns mycket valmöjligheter i programmet, fyller Freja i.

Matilda och Freja läser nu sin sista termin vid CEC och ska snart bege sig ut i arbetslivet.
– Bäst med utbildningen är alla engagerade och fantastiska lärare, säger Freja.
– Roligast har varit alla fältarbeten, när vi räknat bin och grävt ner tepåsar i marken, säger Matilda.

Matilda och Freja berättar att de under utbildningen haft flera möjligheter att genomföra uppdrag åt företag eller kommuner, som gett en bra inblick i miljövetares arbetsmarknad.
– Det finns gott om jobb för miljövetare, menar Matilda.
– Många av våra kurskamrater valde att sluta redan efter kandidatexamen, eftersom de fick spännande jobberbjudanden redan då. Men jag är glad att jag valde att studera litet till, det känns som att en masterexamen öppnar upp för ännu fler möjligheter, avslutar Freja.