Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kunskapsöversyn om ekosystembaserad klimatanpassning

Kollegor hos CEC har författat en syntes om ekosystembaserad klimatanpassning som behandlar klimatanpassning i fem olika miljöer – bebyggd miljö, kulturmiljö, kustområden, skogsbruk och jordbruk. Syntesen fokuserar på svenska förhållanden, men kompletteras med exempel från andra delar av världen.
Framsida

Åtgärder som kan betraktas som ekosystembaserad klimatanpassning har använts under lång tid, men begreppet är relativt nytt. CEC:s syntes reder ut hur ekosystembaserad klimatanpassning förhåller sig till andra näraliggande begrepp och ger exempel på hur ekosystembaserad klimatanpassning används i olika miljöer.

- En fördel med ekosystembaserade klimatanpassningsåtgärder som ofta lyfts fram är att de utöver klimatanpassning också bidrar till andra värden, som en ökad biologisk mångfald, rekreation och estetiskt tilltalande miljöer, berättar Helena Hanson som är en av syntesens författare.

Ett exempel på hur man använt ekosystembaserad klimatanpassning i bebyggd miljö är bostadsområdet Augustenborg i Malmö. Området hade återkommande problem med översvämningar. I samband med renoveringar av fastigheterna i Augustenborg anlades också en öppen dagvattenhantering bestående av dammar och kanaler. När Malmö i augusti 2014 drabbades av skyfall som orsakade omfattande översvämningar, klarade Augustenborg sig betydligt bättre än flera näraliggande områden

Ytterligare spännande exempel på ekosystembaserad klimatanpassning i bebyggd miljö finner man i den tyska staden Basel. I Basel måste alla platta tak förgrönas vid nybyggnation eller renovering och nu är 23 procent av alla platta tak i Basel gröna.

- Ekosystembaserade klimatanpassningsåtgärder ligger i tiden och vi ser ett ökat intresse för att implementera dessa åtgärder, både hos kommuner och andra aktörer, säger Helena Hanson.

CEC:s kunskapsöversyn om ekosystembaserad klimatanpassning finns både tillgänglig för nedladdning och i tryckt version. Kontakta hanna [dot] holm [at] cec [dot] lu [dot] se (Hanna Holm) om du önskar ett tryckt exemplar av syntesen.

Senaste nyheter

2019-12-13

Bättre pollination kan ge fastare äpplen som tål lagring bättre

Bättre pollination kan ge fastare äpplen som tål lagring bättre
2019-12-12

ICOS mätdata om växthusgaser får en viktig roll i FN:s klimatarbete

ICOS mätdata om växthusgaser får en viktig roll i FN:s klimatarbete
2019-12-04

"Marknaden driver jordbruket åt fel håll"

"Marknaden driver jordbruket åt fel håll"
2019-12-03

Lantbrukares beslut att välja rätt miljöåtgärder måste underlättas

Lantbrukares beslut att välja rätt miljöåtgärder måste underlättas
2019-11-29

Vad du behöver veta inför klimattoppmötet i Madrid - fem snabba frågor till Markku Rummukainen

Vad du behöver veta inför klimattoppmötet i Madrid - fem snabba frågor till Markku Rummukainen

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC
Sölvegatan 37
223 62 Lund

Besöksadress
Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund

Om webbplatsen