Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Europeisk satsning kartlägger växthusgaserna

Den 20 november 2015 etableras ICOS ERIC officiellt i Bryssel, ett av hittills tolv stora EU‐gemensamma forskningsbolag. Därmed tas ett organiserat samlat grepp för att kartlägga växthusgaserna i Europa.
– Vi behöver ett övervakningssystem för att granska effektiviteten i våra klimatinitiativ. ICOS är svaret på det, säger Anders Lindroth, professor i naturgeografi vid Lunds universitet och föreståndare för den svenska delen av ICOS.
Abisko-Stordalen är en av de ekosystemplatser som studeras inom ICOS Sweden. Igloon är ett fältlabb som ger skydd för känsliga delar av mätsystemet. Foto: Jutta Holst
Abisko-Stordalen är en av de ekosystemplatser som studeras inom ICOS Sweden. Igloon är ett fältlabb som ger skydd för känsliga delar av mätsystemet. Foto: Jutta Holst

För att förstå och bekämpa klimatförändringarna behövs mer kunskap om hur växthusgaser flödar mellan mark, vatten, vegetation och atmosfär, både i de naturliga cyklerna och genom utsläpp från antropogena källor. ICOS är ett nätverk av mätstationer som har byggts upp för att kartlägga dessa flöden i Europa och närliggande områden. Idag finns det totalt 95 mätstationer i nio länder. ICOS kommer att ge en förståelse för hur ekosystemen fungerar på olika platser och under olika klimatförhållanden. Forskarna kommer också kunna se om växthusgaserna kommer från fossila bränslen eller inte.

I och med bildandet av en så kallad ERIC (European Research Infrastructure Consortium) har länderna som deltar i ICOS förbundit sig att långsiktigt bidra till forskningssatsningen. Inom ett år kommer data från alla mätningar att vara fritt tillgängliga via en dataportal, ICOS Carbon Portal. Det kommer också att finnas årssammanställningar, kartor över utsläpp och upptag av växthusgaser och annat material som är lättillgängligt för beslutsfattare och politiker.

– Att kunna ge forskarna tillgång till samordnade mätningarna av kolflöden över Europa kommer ha mycket stor betydelse för vår förståelse av hur vårt agerande påverkar klimatet och då särskilt betydelsen av olika markanvändning. Detta är fortfarande en stor osäkerhet i klimatmodellerna. Sedan är det ju särskilt spännande att vi lyckades få ICOS fönster mot omvärlden, ICOS Carbon Portal, placerad i Lund, menar Magnus Friberg, Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet är huvudsaklig svensk finansiär och bidrar till ICOS Sweden, ICOS Carbon Portal samt medlemskapet i ICOS ERIC, där Vetenskapsrådet också representerar Sverige och de svenska forskarnas intressen. Vetenskapsrådet har ansvarat för den svenska samordningen i de internationella förhandlingarna om bildandet av ICOS ERIC.

Invigningen av ICOS ERIC kommer att hållas i Bryssel på tisdagen den 24:e november. ICOS ERIC etableras med åtta medlemsländer: Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Norge, Sverige och Finland, som är värdland för ICOS ERIC, samt Schweiz som för närvarande har en ställning som observatörsland.

ICOS kommer också att finnas på plats i Nordiska Paviljongen under ett sidoevent i samband med COP21 i Paris den 1 december.

Frågor och svar om ICOS

Här hittar du frågor och svar om ICOS (öppna pdf)

Presskontakt

Maj‐Lena Linderson, vetenskaplig koordinator för ICOS Sweden, Lunds universitet
Telefon: +46 46 222 84 07, Mobil: +46 72 553 36 82
E‐post: scientific.coordinator@icos‐sweden.se
Webplats: www.icos‐sweden.se.

Anders Lindroth, professor och föreståndare för ICOS Sweden, Lunds universitet
Telefon: +46 46 222 04 74, Mobiltelefon:+46 70 573 86 33
E‐post: director@icos‐sweden.se

Magnus Friberg, Vetenskapsrådet, Forskningsinfrastruktur inom klimat, miljö och energi
Telefon/mobil: +46 8 546 44 122
E‐post: mf [at] vr [dot] se

Fakta om ICOS

ICOS (Integrated Carbon Observation System) initierades 2008 och är ett nätverk av 95 mätstationer i 9 europeiska länder för studier av växthusgaser.

Genom ICOS nätverk av mätstationer kan utbytet av växthusgaser mellan atmosfär och jordytan mätas på ett standardiserat och kvalitetssäkrat sätt, det vill säga att alla mätningar utförs och kvalitetskontrolleras på likadant sätt, vilket ger möjligheten att jämföra data på ett sätt som inte har kunnat göras tidigare.

ICOS Sweden som är den svenska delen av ICOS, har totalt tio mätstationer på sju platser från norr till söder. Lunds universitet är värd för ICOS Sweden, där också universiteten i Göteborg, Stockholm och Uppsala samt SLU och Polarforskningssekretariatet medverkar. Samtliga partners står, tillsammans med Vetenskapsrådet, för långsiktig finansiering av ICOS Sweden.

ICOS mätstationer i Sverige.
ICOS mätstationer i Sverige.

 

 

Senaste nyheter

2019-12-04

"Marknaden driver jordbruket åt fel håll"

"Marknaden driver jordbruket åt fel håll"
2019-12-03

Lantbrukares beslut att välja rätt miljöåtgärder måste underlättas

Lantbrukares beslut att välja rätt miljöåtgärder måste underlättas
2019-11-29

Vad du behöver veta inför klimattoppmötet i Madrid - fem snabba frågor till Markku Rummukainen

Vad du behöver veta inför klimattoppmötet i Madrid - fem snabba frågor till Markku Rummukainen
2019-11-22

Globala rapporter om markanvändning – ur ett skånskt perspektiv

Globala rapporter om markanvändning – ur ett skånskt perspektiv
2019-11-14

Tack alla ni som stödjer oss!

Tack alla ni som stödjer oss!

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC
Sölvegatan 37
223 62 Lund

Besöksadress
Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund

Om webbplatsen