The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Markku Rummukainen. Photo.

Markku Rummukainen

Professor

Markku Rummukainen. Photo.

Skåne idag och i framtiden

Author

 • Åsa Knaggård
 • Karin Ericsson
 • Marianne Hall
 • Emma Lund
 • Markku Rummukainen
 • Victoria Sjöstedt

Editor

 • Marianne Hall
 • Emma Lund
 • Markku Rummukainen

Summary, in Swedish

De beslut vi tar idag och i framtiden avgör om världen går mot en tvågraders- eller en fyragradersvärld, eller någonting där emellan.Vertikal samverkan mellan politiska nivåer och horisontell samverkan mellan sektorer är viktig för att möjliggöra kostnadseffektiva ambitiösa utsläppsminskningar och åtgärder för klimatanpassning i Skåne.Arbetet med Klimatsamverkan Skåne och Strukturbild för Skåne är ett bra första steg, men kan fördjupas och utvecklas. Koordinering med andra samverkansinsatser kan bidra ytterligare till framgångsrikt arbete.Regionens samverkan med näringslivet är relativt väl utvecklad, men kan förstärkas ytterligare, särskilt vad gäller klimatanpassning.Medborgarna kan involveras mer i arbetet med utsläppsminskningar och klimatanpassning.Beslutsprocesser som är transparenta, som förmår inkludera flera olika perspektiv och som möjliggör lärande över tid är till gagn för klimatarbetet lokalt och regionalt.

Department/s

 • Department of Political Science
 • Environmental and Energy Systems Studies
 • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)
 • MERGE: ModElling the Regional and Global Earth system
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate

Publishing year

2015

Language

Swedish

Pages

229-240

Publication/Series

Klimatsäkrat Skåne

Document type

Report chapter

Publisher

Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet

Topic

 • Political Science
 • Earth and Related Environmental Sciences

Keywords

 • klimatanpassning
 • utsläppsminskning
 • organisation
 • Skåne
 • klimat
 • utveckling

Status

Published

Project

 • LUCID - Lund University Centre of Excellence for Integration of Social and Natural Dimensions of Sustainability

Report number

2

Research group

 • Miljöpolitik
 • Förvaltning - demokrati
 • LUCID - Lund University Centre of Excellence for Integration of Social and Natural Dimensions of Sustainability

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-981577-41