The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Markku Rummukainen. Photo.

Markku Rummukainen

Professor

Markku Rummukainen. Photo.

Klimatkänslighet och utsläppsbanor

Author

  • Marianne Hall
  • Markku Rummukainen

Summary, in Swedish

Klimatkänslighet – ett viktigt begrepp

Klimatkänsligheten definieras som den långsiktiga temperaturökning som blir resultatet av en fördubbling av mängden koldioxid i atmosfären. Även om definitionen hänvisar till en fördubbling av halten koldioxid i atmosfären, gäller den generellt även för en fördubbling av halten koldioxidekvivalenter, vilket är ett omräkningsmått som innefattar alla växthusgaser (förutom vattenånga). Klimatkänsligheten är alltså ett mått för hur känsligt klimatsystemet är för störningar. Dess troliga värde bedöms ligga mellan 1,5 och 4,5 grader enligt AR5. Klimatkänsligheten är inte något egentligt scenario för framtida temperaturökning, den beskriver ju endast resultatet av en viss förändring av halten växthusgaser. För att räkna på hur temperaturutvecklingen kan se ut framöver bör man utgå från olika antaganden om hur mycket växthusgaser som släpps ut framöver och hur snabbt detta sker, det vill säga formen på framtidens utsläppsbanor.

Department/s

  • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)

Publishing year

2013

Language

Swedish

Publication/Series

Klimat i Fokus

Document type

Report

Publisher

Klimatinitiativet, Lunds universitet

Topic

  • Earth and Related Environmental Sciences

Status

Published

Report number

1