The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Markku Rummukainen. Photo.

Markku Rummukainen

Professor

Markku Rummukainen. Photo.

Tvärbromsa nu – för att rädda mångfalden : Forskare: Åtgärderna måste lösa två kriser samtidigt

Author

 • Henrik G. Smith
 • Markku Rummukainen

Summary, in Swedish

Klimatförändringen kan enbart dämpas om koldioxidutsläppen reduceras till (netto) noll – till exempel genom att fossila bränslen fasas ut, cement ersätts med mer hållbara material och den globala avskogningen hejdas, tillsammans med minskade metan- och andra klimatutsläpp. Ökat utnyttjande av biomassa från jord- och skogsbruk som bioenergi och byggmaterial kan ge viktiga bidrag till detta. Men riskerar också att leda till förändringar i markanvändning vilket hotar biologisk mångfald och till ökade nettoutsläpp av koldioxid (då kolinbindningen minskar när skogen gör det).

Del 10 i debattserien #viktigasteklimatrösterna där forskare skriver om hur klimatpolitiken skulle se ut om forskningen fick bestämma – och partipolitiskt obundna unga skriver om hur de upplever klimatkrisen och klimatpolitiken.

Department/s

 • Biodiversity and Conservation Science
 • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)
 • Biodiversity
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate
 • MERGE: ModElling the Regional and Global Earth system
 • Dept of Physical Geography and Ecosystem Science

Publishing year

2022-08-16

Language

Swedish

Publication/Series

Aftonbladet Debatt

Document type

Newspaper article

Publisher

Aftonbladet Hierta AB

Topic

 • Environmental Sciences

Status

Published

Research group

 • Biodiversity and Conservation Science

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 1103-9000