The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Markku Rummukainen. Photo.

Markku Rummukainen

Professor

Markku Rummukainen. Photo.

Fönstret för tvågradersmålet på glänt, på väg att stängas

Author

  • Markku Rummukainen

Summary, in Swedish

FN:s mellanstatliga klimatpanel IPCC lyfter i sin femte stora rapport (”Assessment Report 5”, AR5) fram att för att den långsiktiga globala uppvärmningen ska kunna begränsas till mindre än 2 grader, behöver de kumulativa växthusgasutsläppen begränsas till en viss maximal mängd. För att sannolikt uppnå en sådan klimatstabilisering uppgår det totala utsläppsutrymmet, det vill säga mängden kol som får släppas ut, till omkring 1000 miljarder ton kol över tid. Här omfattas såväl utsläppen av koldioxid från kol, olja, naturgas och avskogning, som utsläppen av andra klimatpåverkande växthusgaser. Ett utsläppsutrymme på 1000 miljarder ton kol kan låta mycket, men en stor del av detta har redan effektivt förbrukats. Det blir allt med bråttom med att bestämt minska utsläppen om tvågradersmålet ska kunna hållas.

Department/s

  • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)
  • MERGE: ModElling the Regional and Global Earth system
  • Dept of Physical Geography and Ecosystem Science

Publishing year

2013

Language

Swedish

Publication/Series

Klimat i fokus

Issue

5

Document type

Other

Publisher

Hållbarhetsforum, Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet

Topic

  • Climate Research

Status

Published