The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Markku Rummukainen. Photo.

Markku Rummukainen

Professor

Markku Rummukainen. Photo.

Klimatet tar inte paus

Author

  • Marianne Hall
  • Markku Rummukainen

Summary, in Swedish

Inbromsningen är varken oväntad eller oförklarlig

Under den senaste femtonårsperioden (1998-2012) har hastigheten på temperaturökningen i atmosfären bromsats in. Detta har lett till vissa spekulationer i media och samhällsdebatten om att klimatförändringarna avstannat, eller att effekten av växthusgasernas inverkan är mindre än tidigare bedömts. Klimatvetenskapen däremot säger att inbromsningen av temperaturökningen ryms inom naturliga variationer och att det inte är oväntat att den långsiktiga globala trenden varierar både mellan åren och mellan årtiondena. I IPCCs senaste stora rapport, AR5, anges att den observerade inbromsningen framför allt beror på två faktorer: Dels på så kallade interna variationer, det vill säga variationer i hur värme flyttas mellan atmosfären och oceanerna. Dels på den kombinerade effekten av solens 11-årscykel, och att det samtidigt skett några mindre vulkanutbrott under senare år, vilket även det verkar kylande. Tillfälliga inbromsningar i temperaturökning har observerats tidigare och syns även i körningar med klimatmodeller. Att frågan inte är ny kan konkretiseras med att redan i IPCCs första kunskapssammanställning från 1990 förutsågs att ”På grund av andra faktorer [än enbart växthusgaser] som påverkar klimatet, kan vi inte förvänta oss att ökningen kommer att vara jämn.”

Department/s

  • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)

Publishing year

2013

Language

Swedish

Publication/Series

Klimat i Fokus

Document type

Report

Publisher

Klimatinitiativet, Lunds universitet

Topic

  • Earth and Related Environmental Sciences

Status

Published

Report number

2