Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

15 nedslag i klimatforskningen : dåtid, nutid, framtid

Editor:
  • Marianne Hall
  • Ingela Björck
Publishing year: 2013
Language: Swedish
Pages:
Document type: Book
Publisher: Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet

Abstract english

Från humlor, metanbomber och luftpartiklar till markkonflikter och klimatanpassning på medborgarnivå.

Klimatförändringen och dess konsekvenser blir alltmer tydlig och sträcker sig allt längre in i samhällsfrågorna och vardagslivet. Klimatfrågan handlar dels om naturvetenskapliga frågeställningar, om atmosfärsprocesser och förändringar i havet och på tundran, och om naturresurser och tjänster som vi kanske tar för givna, som rent vatten eller bin som pollinerar blommande örter, träd och buskar. Men klimatfrågan handlar också om hur vi fördelar resurser mellan olika länder och befolkningar idag och imorgon – mellan alla oss som lever ”här” och ”nu”, och alla dem som lever ”där” och ”i framtiden". I slutändan handlar den om hur vi ser på oss själva och människans plats i ekosystemet nu och i framtiden. Antologin 15 nedslag i klimatforskningen – Dåtid, nutid, framtid ger inte en heltäckande bild av klimatfrågans alla aspekter. Istället läggs en mosaik av femton ögonblicksbilder från forskningen vid Lunds universitet med berättelser om klimathistoria, dagens utmaningar och framtida möjligheter.

Keywords

  • Earth and Related Environmental Sciences

Other

Published
  • ISBN: 978-91-637-2338-4
Marianne Hall
E-mail: marianne [dot] hall [at] cec [dot] lu [dot] se

Research coordinator (Leave of Absence)

Centre for Environmental and Climate Research (CEC)

D 324

Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund

50

Centre for Environmental and Climate Research, CEC

Sölvegatan 37
223 62 Lund, Sweden

Visiting address
The Ecology building, Sölvegatan 37, Lund