Juliana Dänhardt. Photo.

Juliana Dänhardt

Research coordinator

Juliana Dänhardt. Photo.

Landskapsperspektivet

Author

  • Henrik G. Smith
  • Juliana Dänhardt

Summary, in Swedish

Ett landskapsperspektiv krävs för att effektivt bevara biologisk mångfald och gynna ekosystemtjänster, eftersom de bakomliggande ekologiska processerna sker på rumsliga skalor som är större än enskilda fält och gårdar. Genom att förstå dessa processer bidrar forskningsmiljön SAPES och associerade forskningsprojekt till att visa värdet av att lantbrukare samarbetar för att gemensamt gynna ekosystemtjänster, liksom hur samhället kan rikta åtgärder för olika typer av landskap för att bäst gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Vi föreslår att naturliga habitat bör bevaras på flera rumsliga skalor, från småbiotoper på små skalor till reservat på stora skalor, så att både arter viktiga för ekosystemtjänster och sällsynta arter gynnas.

Topic

  • Ecology

Status

Published

Project

  • Multifunctional agriculture: Harnessing biodiversity for sustaining agricultural production and ecosystem services