Juliana Dänhardt. Photo.

Juliana Dänhardt

Research coordinator

Juliana Dänhardt. Photo.

Rätt åtgärd på rätt ställe – ett effektivare sätt att rädda mångfalden

Author

  • Juliana Dänhardt
  • Henrik G. Smith

Topic

  • Ecology
  • Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

Status

Published

Project

  • Slututvärdering av det svenska landsbygdsprogrammet 2007-2013: Utvärdering av åtgärder för en bättre miljö