Juliana Dänhardt. Photo.

Juliana Dänhardt

Research coordinator

Juliana Dänhardt. Photo.

Mångfald för pengarna – konsten att bygga ett lyckat landsbygdsprogram

Author

  • Juliana Dänhardt
  • Henrik G. Smith

Status

Published

Project

  • Slututvärdering av det svenska landsbygdsprogrammet 2007-2013: Utvärdering av åtgärder för en bättre miljö