The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Johanna Alkan Olsson outdoors. Photo.

Johanna Alkan Olsson

Social environmental scientist

Johanna Alkan Olsson outdoors. Photo.

Pandemin visar att stads- och samhällsplanering måste ha större helhetsperspektiv

Author

 • Ebba Lisberg Jensen
 • Ebba Malmqvist
 • Johanna Alkan Olsson
 • Christina Isaxon
 • Kristina Jakobsson
 • Kristoffer Mattisson
 • Anna Oudin
 • Pontus Roldin

Summary, in Swedish

Just nu finns det en möjlighet för politikerna att lägga om stadsplaneringen så att det blir möjligt att nå FN:s hållbarhetsmål. Det skriver åtta forskare som arbetar med miljö- och hälsofrågor.

Department/s

 • Planetary Health
 • Division of Occupational and Environmental Medicine, Lund University
 • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate
 • Metalund
 • Ergonomics and Aerosol Technology
 • NanoLund: Centre for Nanoscience
 • EpiHealth: Epidemiology for Health
 • Nuclear physics
 • MERGE: ModElling the Regional and Global Earth system

Publishing year

2020-10-04

Language

Swedish

Publication/Series

Sydsvenska Dagbladet, Debatt

Document type

Journal article (comment)

Publisher

Sydsvenska Dagbladet

Topic

 • Environmental Sciences

Status

Published

Project

 • Hälsovinster med att uppnå miljömål Frisk Luft
 • Andas frisk luft och höra fågelsång i en tät stad - hur kommer vi dit?

Research group

 • Environment, Society and Health

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 1652-814X