The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Johanna Alkan Olsson outdoors. Photo.

Johanna Alkan Olsson

Social environmental scientist

Johanna Alkan Olsson outdoors. Photo.

Politiker måste våga minska privatbilismen : Forskare: Fler grönytor behövs mot extremväder

Author

  • Johanna Alkan Olsson

Summary, in Swedish

För att att minska städernas koldioxidutsläpp relaterat till val av byggmaterial, byggprocess samt energianvändningen i våra boenden skulle fler hus behöva byggas i trä, renovering i högre grad väljas i stället för rivning, husen skulle behöva göras mer energieffektiva och vi skulle behöva bo fler på mindre yta, menar Johanna Alkan Olsson, docent i miljövetenskap vid Lunds universitet och specialiserad på frågor kring hållbara städer.

Del 11 i debattserien #viktigasteklimatrösterna där forskare skriver om hur klimatpolitiken skulle se ut om forskningen fick bestämma – och partipolitiskt obundna unga skriver om hur de upplever klimatkrisen och klimatpolitiken.

Department/s

  • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)
  • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate

Publishing year

2022-08-17

Language

Swedish

Publication/Series

Aftonbladet Debatt

Document type

Newspaper article

Publisher

Aftonbladet Hierta AB

Topic

  • Environmental Sciences

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 1103-9000