The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait of Henrik Smith. Photo.

Henrik Smith

Professor

Portrait of Henrik Smith. Photo.

Landskapsperspektivet

Author

  • Henrik G. Smith
  • Juliana Dänhardt

Summary, in Swedish

Ett landskapsperspektiv krävs för att effektivt bevara biologisk mångfald och gynna ekosystemtjänster, eftersom de bakomliggande ekologiska processerna sker på rumsliga skalor som är större än enskilda fält och gårdar. Genom att förstå dessa processer bidrar forskningsmiljön SAPES och associerade forskningsprojekt till att visa värdet av att lantbrukare samarbetar för att gemensamt gynna ekosystemtjänster, liksom hur samhället kan rikta åtgärder för olika typer av landskap för att bäst gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Vi föreslår att naturliga habitat bör bevaras på flera rumsliga skalor, från småbiotoper på små skalor till reservat på stora skalor, så att både arter viktiga för ekosystemtjänster och sällsynta arter gynnas.

Department/s

  • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)
  • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate
  • Lund university sustainability forum
  • Biodiversity
  • Biodiversity and Conservation Science

Publishing year

2016

Language

Swedish

Document type

Other

Topic

  • Ecology

Status

Published

Project

  • Multifunctional agriculture: Harnessing biodiversity for sustaining agricultural production and ecosystem services

Research group

  • Biodiversity and Conservation Science