The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait of Henrik Smith. Photo.

Henrik Smith

Professor

Portrait of Henrik Smith. Photo.

Samordnad landskapsförvaltning : Ett nytt sätt att förvalta landskap för att uppnå hållbarhetsmålen

Author

 • Cecilia Akselsson
 • Carina Keskitalo
 • Karin Öhman
 • Thomas Ranius
 • Maria Forsberg
 • Henrik G. Smith

Summary, in Swedish

Trycket på både skogs- och jordbruksmark ökar, bland annat som en följd av befolknings-ökningen, ändrade konsumtionsmönster och den pågående klimatförändringen. Detta leder till målkonflikter, där aktörer med olika intressen har olika syn på hur marken ska användas på bästa sätt. Dagens sektorsvisa planering, där beslut ofta tas på fastighetsnivå, gör det svårt att hitta lösningar på dessa målkonflikter. En övergång till en mer samordnad landskapsförvaltning har stor potential, men innebär också att en rad hinder först måste övervinnas.

Department/s

 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate
 • Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
 • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)
 • Biodiversity
 • Biodiversity and Conservation Science

Publishing year

2020-06

Language

Swedish

Volume

6

Document type

Other

Publisher

BECC policy brief

Topic

 • Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

Status

Published

Project

 • Sustainable land use - developing landscape approaches to reach the global sustainable development goals

Research group

 • Biodiversity and Conservation Science