The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait of Henrik Smith. Photo.

Henrik Smith

Professor

Portrait of Henrik Smith. Photo.

Ekosystemtjänster och naturnyttor

Author

 • Henrik G. Smith
 • Marie Stenseke

Editor

 • Håkan Tunón
 • Klas Sandell

Summary, in Swedish

Vi människor är biologiska varelser och därför sammanvävda med övrigt liv på
jorden. Det betyder att vi både för vår överlevnad och för vår vällevnad är helt beroende, inte bara av att det finns en rikedom av liv på planeten, utan också av ett otal ekologiska funktioner som genereras av levande organismer, av enskilda arter eller av flera arter i samspel. Det handlar om direkt livsuppehållande funktioner som fotosyntesen – produktionen av syre så att vi kan andas, få mat, virke och läkemedel. Men också annat som är av betydelse för att vi ska kunna leva hälsosamma, trygga och goda liv, som rening av luft, reglering av vattenflöden, upplevelser, identitet och inspiration.

Department/s

 • Biodiversity and Conservation Science
 • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)
 • Biodiversity
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate

Publishing year

2021

Language

Swedish

Pages

55-64

Publication/Series

CBM:s skriftserie

Issue

121

Document type

Book chapter

Publisher

SLU, Uppsala

Topic

 • Ecology

Status

Published

Research group

 • Biodiversity and Conservation Science

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-88083-35-7
 • ISBN: 978-91-88083-36-4