The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait of Henrik Smith. Photo.

Henrik Smith

Professor

Portrait of Henrik Smith. Photo.

Vilda bin i Skåne

Author

 • Sandra Lindström
 • Pernilla Borgström
 • Henrik G. Smith

Summary, in Swedish

Länsstyrelsen Skåne har släppt en ny rapport med de senaste vetenskapliga rönen om vilda bin i Skåne. Rapporten är en sammanställning om vilda bin och är ett led i Länsstyrelsens arbete med regeringsuppdraget att gynna vilda pollinatörer.

Rapporten kan användas som underlag för att arbeta vidare med åtgärder för att gynna Skånes pollinatörer, något som är extra viktigt i Skåne eftersom runt 75 procent av landets vildbin finns här och av dessa är drygt 20 procent hotade.

Rapporten har sammanställts av forskare på Lunds universitet: Sandra Lindström, Pernilla Borgström och Henrik Smith.

Department/s

 • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)
 • Biodiversity and Conservation Science
 • Biodiversity
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate

Publishing year

2021

Language

Swedish

Document type

Report

Publisher

Länsstyrelsen, Skåne län

Topic

 • Ecology

Status

Published

Report number

2021:23

Research group

 • Biodiversity and Conservation Science

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-7675-233-3
 • ISBN: 978-91-7675-233-3