The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait of Henrik Smith. Photo.

Henrik Smith

Professor

Portrait of Henrik Smith. Photo.

Ett ekologiskt landskapsperspektiv för att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster i det svenska jordbrukslandskapet.

Author

 • Henrik G. Smith

Editor

 • Margaretha Ihse

Summary, in Swedish

Vad är ett landskapsperspektiv? Jordbrukslandskap är multifunktionella – det vill säga att de bidrar direkt och indirekt med många olika värden. De är helt avgörande för produktionen av livsmedel och för lantbrukarens inkomster, men genererar också andra värden som inte alltid är lika synliga.

Department/s

 • Biodiversity and Conservation Science
 • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)
 • Biodiversity
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate

Publishing year

2019

Language

Swedish

Pages

74-85

Publication/Series

Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens tidskrift

Issue

5

Document type

Report chapter

Publisher

KSLA

Topic

 • Environmental Sciences
 • Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

Status

Published

Report number

158

Research group

 • Biodiversity and Conservation Science

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 0023-5350
 • ISBN: 978-91-88567-31-4
 • ISBN: 978-91-88567-30-7