The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait of Henrik Smith. Photo.

Henrik Smith

Professor

Portrait of Henrik Smith. Photo.

DN Debatt: Klimatlagen kräver att regeringen ändrar politik

Author

 • Cecilia Hermansson
 • Björn A Sandén
 • Erik Kjellström
 • Elin Lerum Boasson
 • Annika Nordlund
 • Henrik G. Smith
 • Patrik Söderholm
 • Victoria Wibeck

Summary, in Swedish

Nästa år ska regeringen enligt klimatlagen presentera en handlingsplan för hur Sverige ska nå klimatmålen. Minst ett dussin myndigheter har bidragit med underlag. Men inte ens om samtliga förslag i dessa rapporter genomförs kommer det att räcka för att fylla det gap som har uppstått med den nya regeringens politik, skriver Klimatpolitiska rådet.

Department/s

 • Biodiversity and Conservation Science
 • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)
 • Biodiversity
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate

Publishing year

2022-12-08

Language

Swedish

Publication/Series

Dagens nyheter (DN debatt)

Document type

Newspaper article

Publisher

Dagens Nyheter

Topic

 • Climate Research

Status

Published

Research group

 • Biodiversity and Conservation Science

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 1101-2447