The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait of Henrik Smith. Photo.

Henrik Smith

Professor

Portrait of Henrik Smith. Photo.

Naturvård - segregerad från eller integrerad i jordbrukslandskapet?

Author

  • Johan Ekroos
  • Henrik G. Smith
  • Anja Ödman

Summary, in Swedish

Naturvårdens mål är att bevara biologisk mångfald (gener, arter och livsmiljöer) och
naturliga ekosystemprocesser, men också att möta människors behov av att tillgodogöra sig de tjänster som naturen ger. Under de senaste åren har en polariserad debatt uppstått som ställer dessa målsättningar emot varandra. Sett ur ett bredare perspektiv är det dock möjligt att hitta lösningar som kombinerar bägge dessa målsättningar genom att identifiera synergier för ett effektivt naturskydd.

Department/s

  • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)
  • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate
  • Biodiversity
  • Biodiversity and Conservation Science

Publishing year

2015

Language

Swedish

Publication/Series

BECC policy brief

Volume

2015

Issue

5

Document type

Other

Publisher

Lund University

Topic

  • Ecology
  • Agricultural Science, Forestry and Fisheries

Status

Published

Research group

  • Biodiversity and Conservation Science