The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait of Henrik Smith. Photo.

Henrik Smith

Professor

Portrait of Henrik Smith. Photo.

Inventering av risken för förgiftning av bin med växtskyddsmedel av typen neonikotinoider under svenska förhållanden : Slutrapport 2015

Author

  • Maj Rundlöf
  • Riccardo Bommarco
  • Henrik G. Smith
  • Thorsten Rahbek Pedersen

Summary, in Swedish

EU har sedan 2013 begränsat användningen av tre neonikotinoider i grödor som är attraktiva för bin. En stor del av den kunskap vi har idag om hur bin påverkas av neonikotinoider kommer från laboratoriestudier av framförallt honungsbin som har matats med växtskyddsmedel. I ett forskningsprojekt har forskare från Lunds universitet och SLU i samarbete med Jordbruksverket undersökt hur ett växtskyddsmedel i gruppen neonikotinoider påverkar både honungsbin och vilda bin ute i jordbrukslandskapet.
Den här rapporten sammanfattar projektets resultat.

• Vi såg inga negativa effekter på honungsbinas samhällstillväxt, hälsa och överlevnad.
• För vilda bin (jordhumlor och röda murarbin) såg vi negativa effekter på samhällstillväxt och reproduktion.
• Honungsbin var i vårt fall ingen representativ art för att avgöra om växtskyddsmedlet har en negativ påverkan på andra arter av bin.

Department/s

  • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate
  • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)
  • Biodiversity

Publishing year

2015

Language

Swedish

Publication/Series

Rapport / Jordbruksverket

Issue

24

Document type

Report

Publisher

Jordbruksverket

Topic

  • Ecology

Status

Published

Report number

årg.2015

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 1102-3007