The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait of Henrik Smith. Photo.

Henrik Smith

Professor

Portrait of Henrik Smith. Photo.

Prognosverktyget Farmland Bird Index : tillämpning och vidareutveckling

Author

 • Martin Stjernman
 • Åke Lindström
 • Ullrika Sahlin
 • Martin Green
 • Henrik G. Smith

Summary, in Swedish

Rapporten beskriver arbetet med att vidareutveckla och använda ett prognosverktyg för uppföljning och utvärdering av hur jordbrukspolitiken påverkar svenska jordbruksfåglar. Uppdraget gällde att dels utreda möjligheterna till förbättring av analysverktyget och rapporteringen av populationsutvecklingen för Sveriges jordbruksfåglar sammanfattad i Farmland Bird Index (FBI) samt att använda verktyget för att utvärdera effekter av miljöstöden för vall och bete samt kompensationsbidraget på FBI. Vi sammanfattar här de viktigaste resultaten av detta arbete.

Department/s

 • Biodiversity
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate
 • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)
 • Biodiversity and Conservation Science

Publishing year

2014

Language

Swedish

Document type

Report

Publisher

Lund University

Topic

 • Ecology

Status

Published

Project

 • Swedish bird monitoring

Research group

 • Biodiversity and Conservation Science